Waarom staat er geen betaalknop bij mijn factuur?

Er zijn enkele mogelijke oorzaken waarom je geen betalingsknop vind bij een document:

  • Je hebt een actieve domiciliëring bij het bedrijf.
  • De uiterste betaaldatum is reeds bereikt.
  • Het document is gemarkeerd als “al betaald” (waarmee je hebt aangegeven via een andere weg te hebben betaald of te zullen betalen).
  • De betaling is reeds eerder gebeurd (dit staat dan vermeld bij het document).
  • Het bedrijf/de verzender heeft geen betaalmogelijkheid voorzien bij het document.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen