Welke verzenders delen hun documenten op Doccle EN op Zoomit?

Vandaag hebben reeds enkele verzenders deze keuze gemaakt: ARAG, DAS, TotalEnergies, Securex, Vanmarcke Software…, maar de lijst zal stapsgewijs worden uitgebreid tot andere verzenders.

  • Om te beginnen worden dit verzenders die facturen sturen (documenten met een betalingsactie en domiciliëringsfacturen) en hierna volgen verzenders van loonfiches.

Opmerking: Verzenders die hun documenten reeds aanbieden op Doccle OF Zoomit zullen hun documenten via elk kanaal afzonderlijk blijven aanbieden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen