Phishing emails van Doccle/Helan

Momenteel gaan er valse emails rond, welke zich voordoen als Doccle en Helan.

In deze mails wordt gevraagd om een link aan te klikken zodat je een Helan-document kan raadplegen.

Doe dit niet zonder zeker te zijn dat de mail afkomstig is van Doccle.

Je kan dit verifiëren door het mailadres van de afzender na te kijken.

Onze mails worden steeds gestuurd vanaf een mailadres eindigend op @doccle.be@community.doccle.be of @info.doccle.be, zo kan je deze onderscheiden van de valse mails.

Wanneer je een email ontvangt die Doccle vermeldt en niet afkomstig is van deze emailadressen, kan je deze meteen rapporteren aan de bevoegde instanties via verdacht@safeonweb.be (zie https://www.safeonweb.be). Zet community@doccle.be gerust in cc van je email zodat wij ook op de hoogte zijn.

 

Laatste update: 18/09/2023

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen